Kraniosakralna terapija – opis in uporabnost

Uporaba in učinki kraniosakralne terapije

  • Kraniosakralna terapija uporablja in povečuje telesno sposobnost samozdravljenja in je tako primerna za vse težave, tako akutne kot kronične.
  • S kraniosakralno terapijo se zelo uspešno zdravijo vse nepravilnosti in problemi povezani z delovanjem mišic in kosti ter vseh ostalih struktur v telesu.
  • kraniosakralna terapija 2Okrevanje po poškodbah se s pomočjo kraniosakralne terapije močno pospeši.
  • Kraniosakralna terapija odpravlja kalcinacije in povrne sklepom in mišicam prožnost.
  • Kronična stanja, trajajoča dolgo vrsto let, se izboljšajo in z redno terapijo celo odpravijo.
  • Poveča se telesna in umska vitalnost in odpornost na bolezni, okrepi se imunski sistem.
  • Kraniosakralna terapija je primerna za vse in ni v nasprotju z nobeno danes znano metodo zdravljenja, kvečjemu jo dopolnjuje in povečuje uspešnost.

Kraniosakralna terapija – naravna medicina

Eno izmed temeljnih načel kraniosakralne terapije je, da sta struktura in delovanje tesno povezana, neločljiva in medsebojno odvisna, kar pomeni, da bo sprememba v strukturi povzročila moteno delovanje (organa) in obratno. Na kratko povedano, če oziroma ko se določena struktura vrne v pravi položaj in obliko, bo tudi njeno delovanje postalo pravilno in v skladu s celoto. In če se vsem strukturam in sistemom v telesu omogoči, da delujejo pravilno s tem, da se jih namesti v položaje, katerim so namenjeni in so odnosi med njimi taki, kot morajo biti, je edina možna posledica zdravje. Kar pomeni, da kraniosakralna terapija ne zavira simptomov bolezni, ampak s svojim največjim orožjem-natančnim poznavanjem anatomije in fiziologije človeškega telesa in sistemov v njem ter razumskim pristopom, logično odpravlja vzroke simptomov in bolezni, preventivno pa tudi odstopanja v delovanju ali poziciji organov, ki bi lahko pripeljala do večjih poslabšanj zdravstvenega stanja oziroma bolezni. Pri tem ne uporablja nobenih farmakoloških sredstev in pripravkov, ampak izrablja in sodeluje z inteligenco in znanjem, ki sta vgrajena v vsako telo od spočetja naprej.

Cena kraniosakralne terapije je 45 €.